Polityka Prywatności

WebReklama szanuje prawo Użytkowników do prywatności oraz dba o bezpieczeństwo danych udostępnionych przez Użytkowników. Szczególnie przywiązuje wagę do poszanowania prywatności Użytkowników, których dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, służąca stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – "RODO"). WebReklama dokłada szczególnej staranności w stosowaniu zabezpieczenia danych, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność Użytkowników osób trzecich.

Administratorem podanych danych osobowych jest WebReklama Marek Goplański ul. Białostocka 24 lok. 111, 03-741 Warszawa NIP: 118-018-38-23

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówień, usług świadczonych przez WebReklama. Dane uzyskane w procesie rejestracji będą wykorzystywane przez WebReklama jedynie do obsługi realizacji zamówień i nie są udostępniane osobom postronnym.

Dane osobowe uzyskane w ramach procesu instalacji tzw. Ciasteczek mogą być wykorzystane do profilowania. Więcej informacji o ciasteczkach w Polityce cookies.

Wszelkie dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą wyłącznie zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest możliwe jedynie po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Użytkownika na podstawie regulaminu.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które technicznie realizują niektóre usługi. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której WebReklama przekazuje informacje o Użytkowniku podmiotowi będącemu operatorem rejestrowanej domeny internetowej (przede wszystkim NASK), lub podmiotom współpracującym z WebReklama w zakresie rejestracji domeny internetowej, dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT, firmom świadczącym usługi prawne, analityczne; operatorom pocztowym i kurierom; operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji płatności; organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych Abonenta na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzają wyłącznie przeszkoleni pracownicy, którym WebReklama nadał stosowne upoważnienia.
Internetowy dostęp do usług jest możliwy poprzez stronę internetową, weryfikowany loginem i hasłem w trybie szyfrowanym. Za pośrednictwem udostępnionych w panelu administracyjnym mechanizmów można w dowolnym momencie dokonać zmiany hasła.

Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

WebReklama wykonuje cyklicznie kopie zapasowe serwisów www i poczty elektronicznej. Ponadto WebReklama stosuje między innymi zabezpieczenia antyspamowe oraz antywirusowe. Oprogramowanie i systemy bezpieczeństwa są na bieżąco aktualizowane.

Zapytania oraz wnioski, dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych, można przesyłać pocztą tradycyjną na adres: 03-741 Warszawa ul. Białostocka 24 lok. 111 oraz mailem na adres sklep@webreklama.net