Regulamin sklepu internetowego WebReklama.net

§ 1. Zarejestrowanie w serwisie www.webreklama.net jest możliwe jedynie przy akceptacji poniższego regulaminu. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest więc równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
§ 2. Rejestrując się w serwisie webreklama.net użytkownik (dalej Nabywca) jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub nieprawdziwości podanych przez Nabywcę danych, firma WebReklama Marek Goplański (dalej Sprzedawca) ma prawo do odmówienia realizacji zamówienia Nabywcy.
§ 3. Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych, w celach służących świadczeniu usług przez Sprzedawcę. Nabywca oświadcza, że wie o swoim prawie do wglądu oraz do poprawiania własnych danych osobowych. Sprzedawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Nabywcy i nie udostępniania ich osobom trzecim.
§ 4. Jednocześnie rejestrując się w serwisie webreklama.net użytkownik upoważnia firmę WebReklama Marek Goplański do wystawienia faktur bez podpisów wystawcy i odbiorcy, na podstawie obowiązującej ustawy o podatku VAT.
§ 5. Płatności za zamówione usługi w serwisie webreklama.net dokonywane są w formie przedpłaty na konto bankowe firmy WebReklama, na podstawie złożonego zamówienia. Po otrzymaniu płatności firma WebReklama na podstawie zamówienia wystawi fakturę VAT lub paragon fiskalny. W przypadku zamówień z wybraną formą płatności „przedpłata przelewem" lub płatności online przez system Przelewy24 realizacja zamówienia jest rozpoczynana dopiero po otrzymaniu wpłaty za zamówioną usługę.
§ 6. Odbiór towaru jest jednoznaczny z akceptacją zarówno ilościową, jak i jakościową zamawianej usługi. Reklamacja niezgodności kolorów nie będzie rozpatrywana jeżeli przed realizacją zamówienia nie zostaną zlecone wydruki próbne lub dostarczone wzorce kolorystyczne. Próbne wydruki wykonywane są odpłatnie, jedynie na specjalne życzenie Nabywcy, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
§ 7. Wszelkie reklamacje dotyczące zrealizowanych zamówień należy składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Do pisma należy dołączyć przedmiot reklamacji. Poprawnie złożone pismo reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane Nabywcy, numer zamówienia lub faktury potwierdzającej zakup, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Nabywcę adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
§ 8. W ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia, Nabywca (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Nabywcy płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej w serwisie Webreklama.net, należy złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@webreklama.net. Przesyłkę należy nadać na adres Sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania zamówienia.
Uwaga!:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w serwisie Webreklama.net nie przysługuje Nabywcy w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Prawo zwrotu nie przysługuję więc dla wszystkich wydruków realizowanych w ramach zamówień składanych w serwisie Webreklama.net. Nie podlegają zwrotowi również zamówienia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (np. roll-up czy inny system wystawienniczy połączony z wydrukiem). Prawo zwrotu dotyczy jedynie przedmiotów nowych, nie noszących śladów użytkowania.
§ 9. Wszystkie ceny podane na stronach serwisu webreklama.net są cenami brutto i zawierają w sobie podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki.
§ 10. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany cen lub nie zrealizowania zamówienia jeśli cena jest wynikiem pomyłki lub godzi w interesy firmy. W przypadku zaistnienia sytuacji takiej pomyłki, klienci serwisu są powiadamiani mailowo bądź telefonicznie przed realizacją zlecenia, mając możliwość rezygnacji z zamówionego towaru.
Minimalna powierzchnia zamówienia wydruków to 1m2 lub jego równowartość cenowa dla danego materiału/podłoża.
§ 11. Nabywca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostarczane projekty graficzne oraz materiały do ich wykonania, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich. Jedynie Nabywca jest odpowiedzialny za posiadanie odpowiednich zgód czy zezwoleń prawnych na publikację przekazanych materiałów graficznych, zdjęć oraz tekstów.
§ 12. Wysyłka realizowana jest przez firmy spedycyjne, a paczki zwykle dostarczane są na następny dzień roboczy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie transportu oraz za nieterminowość dostawców. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez przewoźnika jest sprawdzenie zawartości przesyłki oraz spisanie protokołu szkody w obecności kuriera. Na życzenie i koszt Nabywcy przesyłka może zostać dodatkowo ubezpieczona. Koszt przesyłek materiałów do druku, wykonanych zleceń lub ewentualnych wysyłek reklamowanych wydruków ponosi Nabywca.
§ 13. Poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego użytkownik serwisu WebReklama.pl wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, służąca stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dane Klienta zostaną wprowadzone do bazy firmy WebReklama i nie będą nigdy wykorzystywane w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, nie będą udostępniane innym firmom, ani wykorzystywane wbrew obowiązującemu prawu.
§ 14. Akceptując niniejszy regulamin Nabywca tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach w ofercie i aktualnych promocjach oraz newslettera i innych materiałów promocyjnych.
§ 15. Oferta na stronach serwisu webreklama.net nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
§ 16. Właścicielem serwisu internetowego webreklama.net jest firma WebReklama Marek Goplański, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Białostockiej 24 lok. 111, NIP 118-018-38-23. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 108107 wydane przez Prezydenta m. st. Warszawy.
§ 17. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.