Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacjeReklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące zrealizowanych zamówień należy składać w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Do pisma należy dołączyć przedmiot reklamacji. Poprawnie złożone pismo reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane Nabywcy, numer zamówienia lub faktury potwierdzającej zakup, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Nabywcę adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Zwroty

W ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia, Nabywca (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Nabywcy płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej w serwisie Webreklama.net, należy złożyć Sprzedawcy stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@webreklama.net. Przesyłkę należy nadać na adres Sprzedawcy. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania zamówienia.


Uwaga!:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w serwisie Webreklama.net nie przysługuje Nabywcy w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Prawo zwrotu nie przysługuję więc dla wszystkich wydruków realizowanych w ramach zamówień składanych w serwisie Webreklama.net. Nie podlegają zwrotowi również zamówienia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami (np. roll-up czy inny system wystawienniczy połączony z wydrukiem). Prawo zwrotu dotyczy jedynie przedmiotów nowych, nie noszących śladów użytkowania.